Aandacht voor laaggeletterdheid

Gezien het feit dat in de regio Rijnland één op de tien inwoners laaggeletterd is, heeft Rijncoepel in 2019 uitgebreid aandacht besteed aan dit thema. Er is een project gestart waarin bij de zorgprofessionals is geïnventariseerd wat ze over dit onderwerp weten en waar behoefte aan is. Ook zijn een aantal producten (patiënten folder, MedGemakApp, instructievideo, website) getest en aangepast.

Er kwam naar voren dat zo’n drie kwart van de professionals laaggeletterdheid niet goed kunnen herkennen of hieraan twijfelen. Ongeveer de helft voelt zich onvoldoende toegerust om laaggeletterde patiënten op een goede manier te kunnen begeleiden. Er is een Toolkit ontwikkeld die in 2020 bij elk samenwerkingsverband zal worden toegelicht tijdens een themalunch bijeenkomst. Daarna volgt een verdiepende cursus.

Meer over het project laaggeletterdheid.