Laaggeletterdheid

In 2019 zijn er vanuit Rijncoepel verschillende activiteiten uitgezet rondom het thema laaggeletterdheid. Zo is de ‘Medgemak’ app getest op laaggeletterdheid. Op basis van de gesprekken met ex laaggeletterden zijn verschillende verbeteringen aangedragen voor zowel de website, de instructievideo en de app zelf. PharmaPartners (aanbieder van de app) heeft gehoor gegeven aan deze adviezen. De tekst op de website is al gebruiksvriendelijk gemaakt en de adviezen in de video en functionaliteiten worden stapsgewijs geïmplementeerd.

Onderzoek

Daarnaast is er in het voorjaar onder de zorgprofessionals van Rijncoepel een vragenlijstonderzoek uitgezet rondom het thema laaggeletterdheid. Er is geïnventariseerd in hoeverre zorgprofessionals denken dat laaggeletterdheid in hun patiëntenpopulatie voorkomt en wie behoefte heeft aan ondersteuning of scholing op dit vlak (en op welke manier). Er is een Toolkit ontwikkeld welke in 2020 zal worden verspreid en toegelicht tijdens lunchbijeenkomsten die geheel worden gewijd aan het onderwerp.

Begrijpelijke informatie voor alle patiënten

Tenslotte is er een patiëntenfolder (diabetes) onder de loep genomen en met hulp van drie ex-laaggeletterden herschreven, zodat de informatie ook toegankelijk is voor laaggeletterden. Naast het opleveren van een nieuwe versie is er een notitie gemaakt met aanbevelingen om de leesbaarheid van de overige patiënten folders te kunnen verbeteren. Deze notitie is samen met de herschreven folder ‘Suikerziekte’ aan Knooppunt Ketenzorg voorgelegd met de vraag of zij dit verder willen oppakken.