Werkgebied: Voorschoten
± 10.400 personen ingeschreven bij huisartsen

Apothekers
  • Hofland Apotheek
Diëtisten
  • Plexxus Voorschoten
Fysiotherapeuten
  • Fysiotherapie Noord-Hofland
  • Plexxus Voorschoten
  • Praktijk Frisolaan
Huisartsen
  • Huisartsen Praktijk 61
  • Huisartsenpraktijk
  • S. Farsi Huisartsenpraktijk
  • Wijngaardenlaan

 

Organisatie samenwerking

Leden Management Team: • K. Schalker • S. Gijsman (penningmeester) • J. Zinkweg • K. van der Klaauw (voorzitter + Locozo) • A. Borsboom (ketencoördinator)

Organisatie van de zorgprogramma’s en zorgmodules

Programmacoördinatoren
• Astma – C. Gosselaar
• COPD – C. Gosselaar
• Hart en vaatziekten – A. Oudshoorn
• DM II – S. Farsi
• GGZ – O. van Eijsden
• Artrose van heup en knie – M. de Boer

Innovatieve projecten

Meekijkconsulten cardiologie en orthopedie

Samenwerken in de wijk

Wijkteam: K. van der Klaauw, R. Michielsens, J. Zinkweg