Werkgebied: Voorschoten
± 14.200 personen ingeschreven bij huisartsen

Apothekers
  • Apotheek Voorschoten
  • Apotheek Deltaplein
Diëtisten
  • Diëtistenpraktijk Beter Fit
  • Diëtheek Haaglanden
Fysiotherapeuten
  • Fysiotherapie Paulides + Partners
  • Fysiotherapie De Lindehoeve
Huisartsen
  • Huisartsenpraktijk B.M.F. Gerts
  • Huisartsenpraktijk Lummen & Nijst
  • Huisartsenpraktijk Leidseweg 95
  • Huisartsenpraktijk De Lindehoeve

 

Organisatie samenwerking

Leden Management Team: E. Teurlings. (voorzitter) • P. Paulidus (Locozo)
• O. Nijst • H.Lion • E. van Bourgondiën (ketencoördinator)

Organisatie van de zorgprogramma’s en zorgmodules

Programmacoördinator
• Astma – R. Michielsens
• COPD – R. Michielsens
• Hart en vaatziekten – O. Nijst
• DM II – B. Gerts
• GGZ – P. Boersma
• Kwetsbare Ouderen – R. van der Hurk
• Aspecifieke lage rugklachten – N. Vorwald
• Artrose van heup en knie – N. Vorwald

Innovatieve projecten

Deel project PGZ patiëntenparticipatie

Samenwerken in de wijk

Wijkteam: K. van der Klaauw, R. Michielsens, J. Zinkweg