Werkgebied: Noordwijk
± 10.600 personen ingeschreven bij huisartsen

Apothekers
  • Apotheek Noordwijk aan Zee
  • Duinrand Apotheek
Diëtisten
  • Diëtistenpraktijk Wantveld
Fysiotherapeuten
  • Fysiotherapie Wantveld
Huisartsen
  • Huisartsenpraktijk Wantveld
psychologen
  • PEP groep

 

Organisatie samenwerking

Leden Management Team: • J. Frauenfelder (voorzitter tot 1 september) • M. van Batum (voorzitter vanaf 1 september) • M. de Haas (Locozo tot 1 september) • I. Booij (locozo vanaf 1 september)
• W. Dessing (ook lid ICT cie) • M. Batteram (ketencoördinator)

Organisatie van de zorgprogramma’s en zorgmodules

Programmacoördinatoren
• Astma – B. Schouten
• COPD – B. Schouten
• Hart en vaatziekten – K. Romijn
• DM II – B. Schouten
• GGZ –C. Hartman
• Kwetsbare Ouderen – E. de Jager
• Aspecifieke lage rugklachten – A. van der Wel
• Incontinentie – M. de Visser

Innovatieve projecten

• Deel project PGZ – inbedden MI
• Inrichten digitale informatiestructuur
• Longrevalidatie in de eerste lijn – begin 2019

Samenwerken in de wijk

Wijkcoördinator: R. Eijck