Werkgebied: Leiden (rond Vijf Meilaan)
± 7.500 personen ingeschreven bij huisartsen

Apothekers
  • Apotheek De Luifelbaan
  • Apotheek Zuidwest
  • Apotheek Kok
Diëtisten
  • Diëtistenpraktijk Janna Goessens
Fysiotherapeuten
  • Cordes fysio
  • FMT fysiotherapie
  • Praktijk Boisotkade
Huisartsen
  • Huisartsenpraktijk Oppenhuizen
  • Huisartsenpraktijk Meskers
  • Huisartsenpraktijk Zuidwest

Organisatie samenwerking

Bestuur: • R. Weiler (voorzitter en Locozo) • F. Oppenhuizen (penningmeester) • E. Heetman tot 1 maart. Vanaf 1 maart I. Heibloem (secretaris) • E. van Bourgondiën (ketencoördinator)

Organisatie van de zorgprogramma’s en zorgmodules

Programmacoördinatoren

Programmacoördinator
• Astma – A. Meskers
• COPD – A. Meskers
• DM II – G. J. Benit
• GGZ – F. Oppenhuizen
• Hart en vaatziekten – J. Goessens

Samenwerken in de wijk

Wijkcoördinator R. Weiler