Wijksamenwerkingsverband

Wantveld

Werkgebied: Noordwijk
± 10.600 personen ingeschreven bij huisartsen

Apothekers
  • Apotheek Noordwijk aan Zee
  • Duinrand Apotheek
Diëtisten
  • Diëtistenpraktijk Wantveld
Fysiotherapeuten
  • Fysiotherapie Wantveld
Huisartsen
  • Huisartsenpraktijk Wantveld
psychologen
  • PEP groep

 

Organisatie samenwerking

Leden Management Team: •  M. van Batum (voorzitter) • I. Booij (locozo per 01/09/20) • W. Dessing • M. Batteram (ketencoördinator)

Organisatie van de zorgprogramma’s en zorgmodules

Programmacoördinatoren
• Astma – H. Oltheten
• COPD – H. Oltheten
• DM II – B. Schouten
• GGZ – C. Hartman
• Hart en vaatziekten – K. Romijn
• Kwetsbare Ouderen – E. de Jager
• Aspecifieke lage rugklachten – A. van der Wel
• Incontinentie – M. de Visser

Innovatieve projecten

  • Covid-19 zorg (eind 2020)

Samenwerken in de wijk

Wijkcoördinator: R. Eijck