Onze highlights in 2021

Mooie erkenning. Voor multidisciplinair team.

In de zomer van 2021 zijn er leden voor een centrale Cliëntenraad geworven, via de zorgprofessionals, en zijn er gesprekken gevoerd met kandidaten. Aan het eind van het jaar was de cliëntenraad compleet en gingen zij van start. Na stemming is één van de leden – Loes Edzes – tot voorzitter benoemd. De Cliëntenraad bestaat uit drie leden (Liesbeth Hazenoot, Mirjam van Rijn en Loes Edzes) woonachtig in Noordwijk, Voorschoten en Leiden.

 

(van links naar rechts Liesbeth-Mirjam-Loes)

Bevorderen contact met WSV’en

Als een wijksamenwerkingsverband een bepaalde vraag aan de Cliëntenraad wil voorleggen, of hen wil laten meedenken bij een project, kunnen zij contact opnemen met het aanspreekpunt van de Cliëntenraad. Daarnaast zijn de WSV’en uitgenodigd om hun inbreng voor de Cliëntenraad tijdens één van de bijeenkomsten te delen, zodat dit kan leiden tot nieuwe inzichten.