Onze highlights in 2021

Versterk samenwerking. Voorkom verwijzingen.

Erg leerzaam, het versterkt de samenwerking en voorkomt verwijzingen

Binnen het wijksamenwerkingsverband VoorZorg zijn zeven huisartsenpraktijken in 2018 gestart met meekijkconsulten voor patiënten met niet-acute hart- of orthopedieklachten. Tijdens de tussenevaluatie in 2019 kwam al naar voren dat zowel de zorgprofessionals als patiënten erg blij zijn met deze aanpak. In 2020 heeft door corona het MKC-orthopedie een tijd stilgelegen. Het MKC- cardiologie liep wel door, hoewel in een andere vorm zoals met de telefoon en via beeldbellen.

Realisatie 2021

Eind 2021 heeft de eindevaluatie plaatsgevonden. Beide soorten meekijkconsulten hebben gezorgd voor een duidelijk leereffect bij de betrokken zorgprofessionals. Neuzen staan dezelfde kant op, er ontstaat een betere samenwerking en er wordt steeds meer dezelfde taal gesproken. Huisartsen hebben geleerd om o.a. (knie)injecties zelf te doen. Er werden wel logistieke knelpunten ervaren, met name bij het meekijkconsult orthopedie.

Begin 2022 wordt er samen met projectleider van het Medisch Centrum Haaglanden toegewerkt naar een eindverslag met alle resultaten, leerpunten en plan om het leereffect vast te houden. De huisartsen kunnen altijd komen meelopen en kunnen korte vragen stellen aan de specialisten. Voorschoten wordt door het MCH gezien als koploper en de contacten worden warm gehouden.