Onze innovaties

Van problemen. Naar oplossingen.

Rijncoepel participeert vanaf het begin in Gezonde Zorg, Gezonde Regio (zie www.gzgr.nl en zie jaarverslag 2019). In 2021 zijn onderstaande projecten geïmplementeerd.

Lopende projecten

De projecten die we doen binnen Gezonde Zorg, Gezonde regio moeten problemen uit de praktijk oplossen. Samen met Knooppunt Ketenzorg en de ziekenhuizen hebben we gekeken welke problemen er zijn rond de zorg voor patiënten met hart- en vaatklachten.

  1. Patiënten vallen ‘tussen wal en schip’ na een cardiovasculair event. Zij krijgen niet de juiste zorg (CVRM) – niet via de huisarts, maar ook niet via het ziekenhuis.
  2. Een groot deel van de patiënten met niet-acute pijn op de borst wordt onterecht verwezen naar het ziekenhuis.
  3. Een groot deel van de patiënten met (verdenking van) perifeer vaatlijden wordt onterecht verwezen naar het ziekenhuis.

We bieden huisartsen via hun systeem (Medicom Smart) de mogelijkheid om de verwijzing van en zorg voor deze patiënten te verbeteren.

  1. De huisarts wordt ondersteund bij het vinden van patiënten die ‘tussen wal en schip vallen’, zodat de huisarts hen alsnog de juiste zorg kan aanbieden. Daardoor wordt de kans op herhaling van klachten kleiner.
  2. De huisarts krijgt beslisondersteuning bij patiënten met niet-acute pijn op de borst door het stellen van enkele aanvullende vragen. We kijken of we daarmee onterechte verwijzingen kunnen voorkomen. Binnenkort wordt dit ook mogelijk voor patiënten met een verdenking op perifeer vaatlijden.
  3. De huisarts kan via Medicom Smart zien of de doorverwijzing naar het ziekenhuis van patiënten met niet-acute pijn op de borst of perifeer vaatlijden zinvol was. Zo kan de huisarts zichzelf trainen.

Realisatie 2021

Deze werkwijze is sinds de tweede helft van 2020 beschikbaar voor alle huisartsen van de deelnemende zorggroepen. In 2021 zijn alle huisartsen van Rijncoepel hiermee aan de slag gegaan en heeft één van de POH’s Kwaliteit plaatsgenomen in de stuurgroep van GzGr. Zij heeft aan praktijken hulp en advies geboden als er vragen waren. Daarnaast is er een gratis e-learning beschikbaar gekomen over het werken met data in de huisartsenpraktijk en zijn er meerdere berichten verspreid (zie GzGr). Tenslotte is er gewerkt aan nieuwe kennisregels, o.a. over het levenseindegesprek en ICS gebruik bij COPD. Hierover volgt in 2022 meer informatie en instructie.

Meer informatie over de pilots van Gezonde zorg, Gezonde regio