Over kwaliteit

Waardevolle leerpunten

Reflectie is belangrijk bij het verbeteren van de kwaliteit van zorg in de praktijk en binnen de organisatie. Rijncoepel heeft een kwaliteitsbeleid waarbij gebruik gemaakt wordt van verschillende informatiebronnen. Op die manier kunnen we de zorg en de samenwerking continue en bewust blijven verbeteren.

De juiste eisen en normen

Rijncoepel is al jaren Multisite gecertificeerd en voldoet aan de HKZ-norm ‘Ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2016’. In 2021 is ook het nieuw gefuseerde wijksamenwerkingsverband VoorZorg aan dit certificaat toegevoegd. De audit gaf geen aanleiding om zaken anders te doen., Rijncoepel en de wijksamenwerkingsverbanden voldoen ruim aan de gestelde eis.

Samen leren van klachten en incidenten

Elk WSV maakt gebruik van het (kwaliteitsmanagement) systeem Q-link/Q-base waar klachten, incidenten, verbeterideeën en vervolgacties kunnen worden geregistreerd. In bestaande overleggen (op niveau van Rijncoepel, het WSV en een praktijk) worden leerervaringen met elkaar gedeeld. In 2021 is er een mooie casus verwerkt in een nieuwsflits en is deze verspreid onder alle zorg professionals. Binnen WSV-en wordt regelmatig ‘de week van de meldingen’ gehouden. Dit werkt stimulerend om verbeterpunten te registreren. In 2021 werden er 39 klachten van patiënten gemeld, 170 incidenten, 14 verbeter ideeën, 11 complimenten en 6 incidenten rondom gegevensbescherming/datalekken. Allemaal zijn ze opgepakt, opgelost en heeft men ervan geleerd. Hoe meer meldingen, hoe sensitiever de organisatie en mensen zijn om te leren van hun (bijna) fouten. We streven dan ook naar nog meer meldingen in 2022.

Risico-inventarisaties zorgprogramma

In 2021 zijn er twee zorgprogramma’s goed tegen het licht gehouden. Met behulp van een risico-inventarisatie tool is er binnen elk WSV nagedacht over de knelpunten en risico’s die worden ervaren bij het uitvoeren van het zorgprogramma Kwetsbare Ouderen en GGZ angst- en stemmingsstoornissen. De belangrijkste risico’s zijn in multidisciplinair overleg met elkaar afgestemd en er is een plan van aanpak voor gemaakt. Communicatie van verschillende zorgprofessionals rondom de patiënt is bij beide ZP’s een belangrijk knelpunt. In de plannen van aanpak wordt de implementatie van VIPLive gezien als (deel van de) oplossing. Elk jaar zullen één of meerdere zorgprogramma’s op deze manier worden bekeken. In de laatste externe audit kwam naar voren dat dit een duidelijke kwaliteitswinst oplevert. Een voorbeeld daarvan is: Er is in 2021 meer bekendheid gegeven aan de specialist ouderenzorg, er is scholing gegeven over medicatiebeoordeling, VIPLive heeft specifieke aandacht gekregen tijdens spiegelavond rondom KO. Ook is per praktijk berekend op hoeveel uren POH Ouderenzorg zij recht hebben.

Het betrekken van patiënten, nieuwe inzichten door innovaties en projecten en (bij)sturen op indicatoren zijn ook bronnen die nuttige input geven in onze lerende organisatie.