Onze werkwijze

Ondersteunen. En goed organiseren.

Om de multidisciplinaire samenwerking te organiseren, werkt Rijncoepel met een vaste overlegstructuur. Er vindt op diverse manieren afstemming en overleg plaats. De organisatie en werkwijze van Rijncoepel past zich aan op nieuwe ontwikkelingen.

 

Ondersteuning

Rijncoepel ondersteunt de wijksamenwerkingsverbanden bij het opstellen van de begrotingen, het opstellen van de jaarrekeningen en het verzorgen van de financiële administratie. Ook de onderhandelingen met de zorgverzekeraars worden door Rijncoepel verzorgd.

Organisatiestructuur

De organisatiestructuur van Rijncoepel kent slechts één hiërarchisch niveau: het managementteam. Dit managementteam krijgt input vanuit de managementteams van de wijksamenwerkingsverbanden. Elk managementteam (MT) wordt gevormd door een huisarts, fysiotherapeut, apotheker, de locatiecoördinator zorg (locozo) en wordt ondersteund door een ketencoördinator.

De managementteams vormen samen het Strategisch Overleg van Rijncoepel. Het Strategisch Overleg maakt keuzes rond het beleid en de strategie van Rijncoepel. Het Zorgoverleg adviseert het MT Rijncoepel inhoudelijk op het gebied van zorg- en kwaliteitsvraagstukken.

Het kwaliteitsteam van Rijncoepel bestaat uit zorgspecialisten, POH’s Kwaliteit, de medisch adviseur en de beleidsmedewerker Kwaliteit. Samen verzorgen ze de spiegelavonden en gerichte scholingen. Ook houden ze zicht op de indicatoren en bieden ondersteuning bij het interpreteren en op orde krijgen van de registraties.

De Financiële Commissie van Rijncoepel bestaat uit vertegenwoordigers van de MT’s van de wijksamenwerkingsverbanden, de controller en de bestuurder. De Financiële Commissie is namens alle wijksamenwerkingsverbanden gemandateerd om advies uit te brengen over de jaarrekening en begroting.

De ICT-Commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de wijksamenwerkingsverbanden, de ICT-adviseur en de bestuurder. Per wijksamenwerkingsverband is er één apotheker of één huisarts afgevaardigd. Deze commissie adviseert het MT op het gebied van ICT-beleid en stippelt de activiteiten voor de wijksamenwerkingsverbanden op het gebied van ICT verder uit.

Leden ICT-commissie: Lex Maas (voorzitter), Adriaan Timmers (adviseur). Huisartsen Matthijs Dekker, Annelies Oudshoorn (t/m 31 december 2020) en Rob van der Spruit. En apothekers Wouter Dessing, Roelof Kok en Célin Ton.