Onze werkwijze

Over toegevoegde waarde.

Goede zorg. Voor vandaag en morgen.

Het leveren van multidisciplinaire ketenzorg aan mensen met een chronische aandoening: dat is de essentie van onze wijksamenwerkingsverbanden. Van de huisarts, de praktijkondersteuner (POH), de fysiotherapeut en de apotheker tot de diëtist en vaak ook de psycholoog: wij hebben de expertise in huis. Zorg geleverd vanuit lokale partijen in samenwerking met andere lokale zorgverleners (zoals thuiszorg). Altijd in afstemming met de tweedelijns, langdurige zorg, vertegenwoordigers van het sociaal domein en de welzijnssector (zoals gemeenten).

Rijncoepel staat voor langdurige samenwerking. Met elkaar bieden we optimale kwaliteit van zorg, monitoren we de verleende zorg en realiseren we zorgvernieuwing. Allemaal mede dankzij de waardevolle ondersteuning van het bureau van Rijncoepel. Mede hierdoor kunnen we ons maximaal richten op het leveren van goede zorg. Voor vandaag en voor morgen. Daarom bundelen wij onze krachten en blijven we leren van elkaar. Sterker: dat vinden wij hartstikke belangrijk. Net zoals het betaalbaar en toegankelijk houden van kwalitatieve gezondheidszorg.

“Rijncoepel. Voor de beste kwaliteit van zorgen. Voor vandaag en voor morgen!”

Versterkende organisatie

De behoeften van de wijksamenwerkingsverbanden wordt versterkt door de organisatie van Rijncoepel. Er is namelijk volop ruimte om invulling te geven aan een eigen rol. Van actief meedenken, een leidende rol nemen of ontwikkelen tot gebruik maken van alles wat op het level van Rijncoepel wordt ontwikkeld.

Rijncoepel is herkenbaar aan onze multidisciplinaire aanpak. Sterker: daarmee maken wij het verschil. En dat leidt tot een optimale ketenzorg met alle kennis en expertise. De partners van de tweede- en derdelijnszorg en thuiszorg werken samen met de wijksamenwerkingsverbanden. En dat willen we blijven versterken. De komst van de wijkcoördinator in de wijksamenwerkingsverbanden heeft de contacten met het sociale domein (gemeente en wijk) in 2021 nog verder verstevigd. Op naar samenwerking met deze, voor ons, relatief nieuwe ketenpartners.

 

Onze missie. Onze visie.