Wijksamenwerkingsverband

Stevenshof

Werkgebied: Leiden (omgeving Stevenshof)

± 11.200 personen ingeschreven bij huisartsen

Apothekers
  • Academische Apotheek Stevenshof
Diëtisten
  • Diëtetiek Stevenshof
Fysiotherapeuten
  • Fysiotherapie Stevenshof
Huisartsen
  • Huisartsenpraktijk Stevenshof
  • Huisartsenpraktijk Op11
Psychologen
  • ELP groep

 

Organisatie samenwerking

Leden Management Team: • H.F. Kwint (voorzitter) • A. Bol (Locozo) • G. Zaaijer • R. van der Spruit (ook lid ICT cie) • M. Rosmolen (ketencoördinator)

Organisatie van de zorgprogramma’s en zorgmodules

Programmacoördinatoren
• Astma – G. Zaaijer
• COPD – G. Zaaijer
• DM II – S. Bakker
• GGZ – H. Schuuring
• Hart en vaatziekten – R. van der Spruit
• Kwetsbare Ouderen – M. Hensing
• Artrose van heup en knie – L. Penning
• Aspecifieke lage rugklachten – L. Penning
• Incontinentie – H. Schuuring

Innovatieve projecten

• Stevenshof Vitaal
• Stevit
• Diabetypering

Samenwerken in de wijk

Wijkcoördinator J. Eekhof