Onze zorg

Zorgmodules 2021

Zorgaanbod en verbeterplannen rond de binnen Rijncoepel ontwikkelde zorgmodules.

Populatie 2021

 • In 2021 zijn er 3959 patiënten met artrose aan heup of knie, 25% van hen had in het afgelopen jaar contact hierover met de huisarts.

Speerpunten 2021

 • Aandacht voor verschillen in aantallen verwijzingen naar orthopeed (en verklaren).
 • Vitamine K antagonisten, artrose en bloedverdunners (nieuws gedeeld tijdens spiegelavond).
 • Zo lang mogelijk behandelen in de eerste lijn, volgens stepped-care principes.

Zorgspecialist

Kaderhuisarts bewegingsapparaat Nathalie Vorwald

Populatie 2021

 • 4673 patiënten met episode lage rugklachten, 7,5% van de huisartsenpopulatie.

Speerpunten 2021

 • Werkafspraak: weinig inspanning, veel gezondheidswinst voor patiënt
 • Voorkomen van chroniciteit.

Zorgspecialist

Kaderhuisarts bewegingsapparaat Nathalie Vorwald

Populatie 2021

 • 1472 patiënten met episode incontinentie en/of voorschrift incontinentiemateriaal.

Speerpunten 2021

 • Achterhalen reden van afname aantal verwijzingen naar FT.
 • Rol van de bekkenbodemfysiotherapeut bij een kwetsbare oudere patiënt.
 • Relatie artrose en incontinentie.

Zorgspecialist

Geregistreerd bekkenbodemfysiotherapeut Mirjam de Visser