Slimme digitale tools. Veilig communiceren.

ICT-ondersteuning is cruciaal voor een goede uitvoering van de zorgprogramma’s en zorgmodules. Per 1 januari 2019 heeft Rijncoepel gekozen voor het communicatieplatform van VIPLive (Calculus), voor communicatie binnen de zorgketens en wijkgerichte samenwerking. Het gebruik van het KIS van Vital Health (VHS) is in alle samenwerkingsverbanden beëindigd. Voor het monitoren van de zorg bij de chronische aandoeningen gebruiken POH en huisarts de protocollen in Medicom.

Veilig communiceren

VIPLive biedt los van de ketenzorgprogramma’s ook andere mogelijkheden om veilig te communiceren tussen partners binnen het samenwerkingsverband. Bijvoorbeeld om consultatie te vragen bij de zorgspecialisten van Rijncoepel en te communiceren met de patiënt (met de module ‘Ik ben VIP’) en/of zijn mantelzorger. In 2020 vindt een verkenning plaats hoe VIPLive specifiek kan worden ingezet om de communicatie met het sociaal domein te verbeteren.

Daarnaast verzorgt VIPLive ook de rapportages voor alle ketenzorgprogramma’s die draaien binnen Rijncoepel, alsmede rapportages die de NHG accreditatie ondersteunen.

Klikken om de afbeelding te vergroten.

Efficiënte ondersteuning

MedicomSmart. Slim voor betere zorg.

Medicom Smart wordt binnen Rijncoepel gebruikt als hulpmiddel in het ondersteunen van de NHG richtlijnen in de huisartspraktijk. De tool draagt bij aan een betere kwaliteit van zorg en de uiteindelijk werkdruk.

Adriaan Timmers: “Vanaf begin 2018 werken de huisartspraktijken die zijn aangesloten bij Rijncoepel met MedicomSmart. Dit systeem ondersteunt de huisartsen en POH somatiek bij het toepassen van de NHG richtlijnen. Na actief stimuleren van het gebruik in 2018 is in 2019 met de kwartaalrapportage van het derde kwartaal 2019 gekeken hoe het gebruik zich inmiddels ontwikkeld heeft. Het resultaat? Deze beslisondersteuning wordt steeds vaker gebruikt”

Toename gebruik

“In alle praktijken blijkt het percentage patiënten met signalen te zijn afgenomen. De rapportages zijn een weergave van het totaal aan richtlijnen die gemonitord worden. Waar er in 2018 een spreiding is van praktijken met het laagste en praktijken met het hoogste percentage signalen tussen 28% en 46%, is in 2019 de laagste score 19% en de hoogste 37%. De afname in signalen laat zien dat de tool wordt gebruikt.”