Even terug. En vooruitkijken.

Multidisciplinair samenwerken is (bijna) vanzelfsprekend. Aldus de ervaring van de zorgverleners en de mensen van het bureau van Rijncoepel. Maar … zo eenvoudig is dit niet. Het kost tijd en geduld. Het vraagt om intrinsieke motivatie en volop vertrouwen in elkaar om multidisciplinair samen te werken. En dat maakt Rijncoepel tot de huidige organisatie. Inclusief de daarbij horende cultuur.

Medewerkers en aangesloten zorgverleners hebben zich in 2019 weer volop ingezet om de juiste (chronische) zorg te leveren. Met elkaar zoeken we naar de beste zorg voor de patiënten in onze wijken. Bijvoorbeeld binnen (nieuwe) projecten als patiëntenparticipatie, Stevenshof Vitaal, Specialistische zorg, Levensstijl en wijkgerichte zorg. Met één doel voor ogen: mensen langer gezond te houden en de zorg dichtbij huis leveren.

In 2018 en 2019 heeft Inge de Weerdt zich als bestuurder ingezet om de waarden van Rijncoepel – verbinden, verbeteren en vernieuwen – te versterken. Eind oktober 2019 ben ik als interim bestuurder aangetreden, om Inge de Weerdt waar te nemen. De door haar ingezette lijn zetten we ook in 2020 door. In 2020 voeren we het Rijncoepel café in. Dit café biedt de deelnemers van de aangesloten samenwerkingsverbanden de mogelijkheid om kennis te delen, informatie te halen en te netwerken. Dat genereert ideeën en kan leiden tot zorgvernieuwing.

De waarden en normen van Rijncoepel integreren we in de toekomstige plannen voor de eerstelijns zorg in de regio en de toekomstige regionale positie van Rijncoepel. We staan voor grote uitdagingen in de regio. We willen de zorg in de komende jaren op wijkniveau faciliteren vanuit een grotere regionale zorggroep dan Rijncoepel. Kortom: een kwestie van verbinden, verbeteren en vernieuwen.

Lex Maas
Directeur-bestuurder a.i. Rijncoepel