De Wijkcoördinator. Lokaal verbinden.

In Noordwijk is dit jaar wijkcoördinator Ria Eijck gestart. Zij heeft een plan gemaakt aan de hand van de feiten en cijfers uit de wijkscan.

Activiteiten 2019

  • Themabijeenkomst 1e lijn en sociaal domein (bijvoorbeeld eenzaamheid).
  • Informatie sociaal domein toegankelijk gemaakt via website Rijncoepel.
  • Activiteitenkalender sociaal domein/ eerste lijn 2020.
  • Thema activiteiten samen met sociaal domein (bijvoorbeeld gezonde leefstijl, positieve gezondheid).
  • Signaleren, mantelzorg en jongeren aan de zijlijn.

Slim combineren

Zorg en welzijn. Met elkaar.

Wijkcoördinator Ria Eijck beschikt over een jarenlange ervaring in het sociaal domein. Bij alles wat ze doet staat samenwerking en verbinding centraal. “Welzijn en zorg spreken verschillende talen. De uitdaging zit er voor mij in die brug te slaan.”

‘Een brug slaan tussen zorg en welzijn’

Eigen regie

Ria: “Ik zie dat in onze maatschappij problemen nogal eens ten onrechte worden gemedicaliseerd. Ik denk dat het belangrijk is de regie zoveel mogelijk bij mensen terug te leggen. Zodat zij weer gaan denken: ‘Hoe kan ik dit oplossen? Wat kan ik er zelf aan doen?’ Ik denk dat het belangrijk is dat de zorg en het sociale domein hierin samen optrekken. Nu zie ik dat de zorg nog weinig gebruik maakt van de mogelijkheden in het sociale domein.”

Feiten & cijfers Noordwijk

42.000 inwoners / 19.000 huishouden
36% alleenstaand
18%  Jongeren < 18 jaar, waarvan 14% (1.000) jeugdzorg
8,4 % = 75+ / 54% = 27-68
25% hoog inkomen /  34% laag inkomen
5% niet-westers allochtoon
39% eenzaam
14% mantelzorger