Goede ervaringen

Goed gesprek. En goed bestuur.

In 2019 heeft Rijncoepel met een kleine afvaardiging van fysiotherapeuten met Zorg en Zekerheid gesproken over o.a. de rol van de fysiotherapie binnen de ketenzorg. Beide partijen hebben dit als zeer constructief ervaren. Sterker: voortaan wisselen we één keer per jaar op deze manier gedachten met elkaar. We bespreken dan de inhoudelijke onderwerpen en de toekomst van fysiotherapie. Met de diëtisten heeft Rijncoepel in 2019 regelmatig overleg gehad. Er is gesproken over onderwerpen zoals de opstart en inrichting van de GLI, toestemmingsformulier AVG, VIPLive samenwerken, nascholingen Positieve Gezondheid, bijeenkomsten Knooppunt Ketenzorg, PREM.

Afspraak is afspraak

Rijncoepel en de aangesloten samenwerkingsverbanden verbinden zich aan de normen die de branche heeft opgesteld voor Goed Bestuur. Patiënten en relaties kunnen erop vertrouwen dat de eisen van Goed Bestuur door Rijncoepel gevolgd worden. Vrijblijvende voornemens zijn vertaald naar bindende afspraken.

Link naar  missie en visie