Zorgmodules 2019

Binnen Rijncoepel ontwikkelde zorgmodules.

Populatie 2019

 • de populatie is nog niet in kaart

Speerpunten 2019

 • Vervolg implementatie in Voorschoten, GEZond Voorschoten en Stevenshof
 • Aansluiten bij meekijkconsult orthopedie

Fase

 • GEZond Voorschoten: implementatiefase (3 jaar)
 • Noordwijk-Binnen: opstartfase
 • Stevenshof: implementatiefase (3 jaar)
 • Voorschoten: implementatiefase (3 jaar)
 • Wantveld: opstartfase
 • Zorgsaam Leiden: opstartfase

Zorgspecialist

Kaderhuisarts bewegingsapparaat Nathalie Vorwald

Populatie 2019

 • 5.351 patiënten episode lage rugklachten

Speerpunten 2019

 • Werkafspraak: weinig inspanning, veel gezondheidswinst voor patiënt
 • Snel verwijzen naar fysiotherapie

Fase

 • GEZond Voorschoten: biedt deze zorgmodule (nog) niet aan
 • Noordwijk-Binnen: biedt deze zorgmodule (nog) niet aan
 • Stevenshof: implementatiefase (3 jaar)
 • Voorschoten: implementatiefase (3 jaar)
 • Wantveld: consolidatiefase
 • Zorgsaam Leiden: biedt deze zorgmodule (nog) niet aan

Zorgspecialist

Kaderhuisarts bewegingsapparaat Nathalie Vorwald

Populatie 2019

 • 1.699 patiënten

Speerpunten 2019

 • Duidelijk meer verwijzingen naar FT en minder naar 2e lijn bij SWV’en die werken met deze werkafspraak
 • Multidisciplinaire signalering

Fase

 • GEZond Voorschoten: biedt deze zorgmodule (nog) niet aan
 • Noordwijk-Binnen: consolidatiefase
 • Stevenshof: consolidatiefase
 • Voorschoten: biedt deze zorgmodule (nog) niet aan
 • Wantveld: consolidatiefase
 • Zorgsaam Leiden: biedt deze zorgmodule (nog) niet aan

Zorgspecialist

Geregistreerd bekkenbodemfysiotherapeut Mirjam de Visser