Gezond en sociaal. Voor jong en oud.

Stevenshof Vitaal is een grootschalige samenwerking tussen de bewoners, SWV Stevenshof en andere zorg- en welzijnsorganisaties, de gemeente Leiden, Zorg en Zekerheid en ondernemers uit de wijk. Het doel is om in de Stevenshof gezamenlijk een beweging in gang te zetten die zich richt op een sociale en gezonde wijk waar iedereen (van jong tot oud) prettig kan leven.

Belangrijke thema’s

In maart en juni vonden de eerste inspiratiesessies plaats voor het programma Stevenshof Vitaal. Inwoners en professionals uit de wijk benoemden samen vier centrale thema’s voor een sociale en gezonde Stevenshof:

• Gezonde voeding en beweging.
• Sociale contacten en vriendschap.
• Gezond opgroeien.
• Gezonde leefomgeving.

Tussen juni en december werden deze thema’s in werkgroepen nader uitgewerkt en aan elkaar gepresenteerd. Hierna werden praktische afspraken met elkaar gemaakt om de initiatieven in 2020/2021 uit te kunnen voeren.

Bewegen en ontmoeten

Er is bijvoorbeeld een plan om een beweeglint (met o.a. een buitenfitness route, hardloopcircuit en wandelroutes) door de wijk te maken. In het voorjaar van 2020 worden pleinplakkers in het Stevenshofpark aangebracht die de parkbezoekers activeren om (extra) te bewegen. De meest geschikte beweegtoestellen en de juiste plekken in de wijk voor beweging en ontmoeting worden nog onderzocht. Wordt vervolgd …

Bij de start van Stevenshof Vitaal in december 2016

 

Lees meer over het project Stevenshof Vitaal en Stevit