Zorgprogramma’s 2019

Zes grote zorgprogramma’s van Knooppunt Ketenzorg.

Populatie 2019

 • 3.322 astmapatiënten, 67% in behandeling bij de huisarts
 • 1.409 COPD-patiënten, 72% in behandeling bij de huisarts

Speerpunten 2019

 • Rookvrije generatie / stoppen met roken
 • Implementatie ZP astma
 • Ziektelastmeter
 • ABCD indeling vergoeding FT
 • Inhalatie-instructie (IMIS training) SWV Voorschoten
 • Kwaliteitsavond COPD/ astma en Longformularium

Fase Astma

 • GEZond Voorschoten: opstartfase
 • Noordwijk-Binnen: implementatiefase (3 jaar)
 • Stevenshof: consolidatiefase
 • Voorschoten: implementatiefase (3 jaar)
 • Wantveld: consolidatiefase
 • Zorgsaam Leiden:  opstartfase

Fase COPD

 • GEZond Voorschoten: implementatiefase (3 jaar)
 • Noordwijk-Binnen: implementatiefase (3 jaar)
 • Stevenshof: consolidatiefase
 • Voorschoten: consolidatiefase
 • Wantveld: consolidatiefase
 • Zorgsaam Leiden: consolidatiefase

Zorgspecialist

Kaderhuisarts astma/COPD Geert Zaaijer

Populatie 2019

 • 3.219 DM-patiënten, 93% in behandeling bij de huisarts

Speerpunten 2019

 • Nieuwe NHG standaard
 • Voetzorg – continue aandacht voor
 • Diabeteszorg bij kwetsbare ouderen
 • Thema-avond: GLP1-therapie, demedicalisatie bij koolhydraatbeperking en meer
 • Consultatieteam: kaderhuisarts & apotheker

Fase

 • GEZond Voorschoten: implementatiefase (3 jaar)
 • Noordwijk-Binnen: consolidatiefase
 • Stevenshof: consolidatiefase
 • Voorschoten: consolidatiefase
 • Wantveld: consolidatiefase
 • Zorgsaam Leiden: consolidatiefase

Zorgspecialist

Kaderhuisarts diabetes Suzanne Bakker

Populatie 2019 (> 18 jaar)

 • 3.296 patiënten met angstproblemen
 • 2.706 patiënten met stemmingsproblemen

Speerpunten 2019

 • Therapieland opfristraining
 • Positieve Gezondheid
 • Beleid chronisch stabiele EPA’s (ernstig psychiatrische aandoeningen)
 • Nascholing evaluatie antidepressivagebruik
 • 4DKL: gebruik en registreer

Fase

 • GEZond Voorschoten: opstartfase
 • Noordwijk-Binnen: implementatiefase (3 jaar)
 • Stevenshof: consolidatiefase
 • Voorschoten: implementatiefase (3 jaar)
 • Wantveld: implementatiefase (3 jaar)
 • Zorgsaam Leiden: opstartfase

Zorgspecialist

Kaderhuisarts GGZ Lucia van Vliet

Populatie 2019

 • 3.270 HVZ-patiënten, 79% in behandeling bij de huisarts
 • 6.451 patiënten met verhoogd vasculair risico, 86% in behandeling bij de huisarts
 • 679 hartfalenpatiënten, 27% in behandeling bij de huisarts*

* hoofdbehandelaar nog niet overal goed geregistreerd

Speerpunten 2019

 • Nieuwe kaderhuisarts
 • Nascholing nieuwe richtlijn CVRM
 • Nascholing atriumfibrilleren
 • Kwaliteitsavond: de juiste zorg op de juiste plek en chronische nierschade

Fase

 • GEZond Voorschoten: implementatiefase (3 jaar)
 • Noordwijk-Binnen: implementatiefase (3 jaar)
 • Stevenshof: consolidatiefase
 • Voorschoten: implementatiefase (3 jaar)
 • Wantveld: consolidatiefase
 • Zorgsaam Leiden: implementatiefase (3 jaar)

Zorgspecialist

Kaderhuisarts Hart- en vaatziekten Janneke Michiels.

 

Populatie 2019

 • 380 kwetsbare ouderen (bij steeds meer SWV’en goed in kaart)

Speerpunten 2019

 • Urineweg- en lage luchtweginfecties bij KO
 • Valpreventie en deprescribing bij KO
 • Zorgplan & Positieve Gezondheid

Fase

 • GEZond Voorschoten: biedt dit zorgprogramma (nog) niet aan
 • Noordwijk-Binnen: implementatiefase (3 jaar)
 • Stevenshof: consolidatiefase
 • Voorschoten: implementatiefase (3 jaar)
 • Wantveld: consolidatiefase
 • Zorgsaam Leiden: biedt dit zorgprogramma (nog) niet aan

Zorgspecialist

Kaderhuisarts ouderenzorg Mijke Hensing

 

Zorgspecialisten v.l.n.r.:  Janneke Michiels, Nathalie Vorwald, Suzanne Bakker, Geert Zaaijer, Lucia van Vliet, Mirjam de Visser en Mijke Hensing.