Duidelijke informatie. Blijven optimaliseren.

In 2019 hebben de twee POH’s-Kwaliteit veel tijd gestoken in het opstellen van de zogenaamde Informatiemap POH. Dit naslagwerk bevat veel praktische en relevante informatie voor de POH. Het naslagwerk geeft richting aan hoe je als POH te werk kunt gaan. De Informatiemap bevat o.a. een lijst met door Rijncoepel aanbevolen protocollen, aanbevelingen en tips. Bijvoorbeeld informatie over registratie, werkprotocollen, informatie- en oproepbrieven, handige websites, apps en nog veel meer. Deze map omvat nagenoeg alle zorgprogramma’s (i.i.g. Hart en vaatziekten, Diabetes, Kwetsbare Ouderen, Astma, COPD en stoppen met roken) en is een levend document dat continu wordt bijgewerkt en uitgebreid.

Zicht op zorgprogramma’s

De samenwerkingsverbanden binnen Rijncoepel zijn in 2019 volledig over op de ICT ondersteuning van VIPLive. Indicatoren zijn hierdoor direct inzichtelijk en worden elk kwartaal en vaak zelfs elke maand ververst. De zorgverleners binnen de huisartsenpraktijk hebben hierdoor continu zicht op de kwaliteit van de door hen ‘geregistreerde’ zorg. Zorgverleners van de andere disciplines krijgen de scores en feedback tijdens de spiegelavonden gepresenteerd.

Hierbij wordt naast de scores op indicatoren (die gebaseerd zijn op huisartsen informatie) uiteraard breder gekeken. De minimale kwaliteitseisen/ deskundigheden en mate van implementatie worden hierin meegenomen. Sinds 2019 heeft de locozo een duidelijkere rol gekregen bij het overzicht bewaren van de voortgang en de afspraken die gemaakt worden rondom de zorgprogramma’s. Er blijven altijd aandachtspunten en elk jaar maken de samenwerkingsverbanden een keuze waar ze de focus op willen leggen.

Actuele registratie

Een goede registratie is de basis voor een goed kwaliteitsbeleid. Sinds 2018 hebben we registratie als concreet actiepunt benoemd, omdat hier nog een flinke verbeterslag te maken was. We zijn hier veel mee opgeschoten, maar we zijn nog niet klaar. Rijncoepel blijft de aangesloten samenwerkingsverbanden ondersteunen bij het verbeteren van hun registratie (door spiegelinformatie en inzet van POH-kwaliteit). Daarnaast wordt er steeds meer aandacht besteed aan zaken die niet uit het HIS te halen zijn, zoals de ervaringen van patiënten. Dat is een speerpunt voor 2020 en later.