E-health. Zelfmanagement tools.

Het patiëntenportaal. In de praktijk.

E-health speelt een belangrijke rol bij het implementeren van persoonsgerichte zorg. Het is belangrijk dat patiënten toegang hebben tot hun eigen medische dossier. Binnen de huisartspraktijken moet de ICT daarvoor op orde te zijn.

Vanaf 2018 is door Rijncoepel geïnvesteerd in het implementeren van het online patiëntenportaal MijnGezondheid.net (MGn) en de patiënten app MedGemak, binnen de samenwerkingsverbanden bij de huisartspraktijken en apotheken. Rijncoepel ziet hierin de opmaat naar een digitale ‘persoonlijke gezondheidsomgeving’ (PGO) voor iedere patiënt.

100% toegankelijk

Per 1 oktober 2019 startte de laatste praktijk met MGn. Deze investering blijkt gunstig uit te pakken voor de huisartspraktijken nu het wettelijke verplicht wordt om per 1 juli 2020 patiënten toegang te geven tot hun online dossier. In eerste instantie volstaat toegang via het portaal MGn. De software leverancier moet er voor zorgen dat MGn straks voldoet aan de MedMij standaarden, zodat patiënten ook via een PGO toegang krijgen. In dit kader heeft Rijncoepel zich ook aangesloten bij de regionale coalitie voor het programma OPEN.

Inzet Therapieland

Voor de geestelijke gezondheidszorg is er een verschuiving naar een meer persoonsgerichte benadering. Bijvoorbeeld in de vorm van gebruiksvriendelijke en innovatieve e-health modules van Therapieland. Vanaf 2018 worden deze modules door de POH-GGZ en eerstelijns psychologen binnen Rijncoepel ingezet als onderdeel van een ‘blended-care’ behandeling (combinatie face- tot-face en online). Het gebruik van Therapieland is in 2019 weer toegenomen, mede na het organiseren van een opfristraining.

Therapieland heeft in 2019 ook enkele modules ontwikkeld voor de POH-somatiek over leefstijl (o.a. alcoholgebruik, slaaphygiëne, etc.). Er is ook een module over educatie bij Diabetes Mellitus type II. Op proef zijn enkele POH somatiek hiermee gestart.

‘We proberen en innoveren.’

GGZ module

Na jarenlange promotie om de GGZ module (Vital Health) te gaan gebruiken blijkt het gebruik zeer teleurstellend. Niet alle e-health en ICT toepassingen voor de GGZ zijn dus een succes. De GGZ module is speciaal ontwikkeld voor de POH-GGZ voor verslaglegging, verwijzen binnen de keten, uitzetten van digitale vragenlijsten en de Screener van Transparant Next (voor echelon advies bij onduidelijke problematiek). Bij de evaluatie in oktober is geconstateerd dat van de elf praktijken er bij slechts drie in beperkte mate gebruik wordt gemaakt van de digitaal uit te zetten 4DKL en Screener.