Onze afstemming. En overleg.

Om de multidisciplinaire samenwerking te organiseren heeft Rijncoepel een vaste overlegstructuur. Er vindt op diverse manieren afstemming en overleg plaats. De organisatie en werkwijze van Rijncoepel past zich aan op nieuwe ontwikkelingen.

Ondersteuning

Rijncoepel ondersteunt de samenwerkingsverbanden bij het opstellen van de begrotingen, het opstellen van de jaarrekeningen en het verzorgen van de financiële administratie. Ook de onderhandelingen met de zorgverzekeraars worden door Rijncoepel verzorgd.

Organisatiestructuur

De organisatiestructuur van Rijncoepel kent slechts één hiërarchisch niveau: het bestuur. Dit bestuur krijgt input vanuit de managementteams van de samenwerkingsverbanden. Elk managementteam (MT) wordt gevormd door een huisarts, fysiotherapeut, apotheker, de locatiecoördinator zorg (locozo) en wordt ondersteund door een ketencoördinator.

Het bestuur en de managementteams vormen samen het Strategisch Overleg van Rijncoepel. Het Strategisch Overleg maakt keuzes rond het beleid en de strategie van Rijncoepel. Het Zorgoverleg adviseert het Bestuurlijk Overleg inhoudelijk op het gebied  van zorg- en kwaliteitsvraagstukken.

Het kwaliteitsteam van Rijncoepel bestaat uit zorgspecialisten, POH’s Kwaliteit, de medisch adviseur en de beleidsmedewerker Kwaliteit. Samen verzorgen ze de Spiegelavonden en gerichte scholingen. Ook houden ze zicht op de indicatoren en bieden ondersteuning bij het interpreteren en op orde krijgen van de registraties.

De Financiële Commissie van Rijncoepel bestaat uit vertegenwoordigers van de MT’s van de samenwerkingsverbanden, de controller en de bestuurder. De Financiële Commissie is namens alle samenwerkingsverbanden gemandateerd om advies uit te brengen over de jaarrekening en begroting.

De ICT- Commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de samenwerkingsverbanden en de ICT-adviseur. Per samenwerkingsverband één apotheker of één huisarts. De commissie adviseert het bestuur op het gebied van een ICT visie en stippelt de activiteiten op het gebied van ICT verder uit.

Leden ICT cie: A. Timmers (adviseur). Huisartsen M. Dekker, A. Oudshoorn en R. van der Spruit. En apothekers W. Dessing, R. Kok en C. Ton.