Interne sturing. Een lerende organisatie.

Rijncoepel biedt een systeem voor (interne) sturing op kwaliteit van zorg en externe verantwoording. Bijvoorbeeld voor de gevraagde indicatoren, maar ook in de vorm van Spiegelavonden en diverse Rijncoepelbrede overleggen. Er vinden elk jaar externe audits plaats waar we zelf ook nuttige leerpunten uithalen. Zorgverleners worden ondersteund op ICT- gebied, onder meer bij het extraheren van indicatoren, hulp bij de interpretatie en het opstellen van een verbeterplan.

Gegarandeerd goed

Rijncoepel is al jaren Multisite gecertificeerd en voldoet aan de HKZ-norm ‘Ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2016’. In 2019 is het samenwerkingsverband ZorgSaam aan het certificaat toegevoegd. Samenwerkingsverband GEZond Voorschoten valt nog buiten het certificaat.

Klachten en incidenten

Elk samenwerkingsverband maakt gebruik van het (kwaliteitsmanagement) systeem Q-link/Q-base waar klachten, incidenten en verbeter ideeën kunnen  worden geregistreerd, inclusief vervolgacties. In bestaande overleggen (op niveau van Rijncoepel, het SWV en een praktijk) worden leerervaringen met elkaar gedeeld. Daarnaast komen de K&I  ambassadeurs één keer per jaar bij elkaar om het onderwerp warm te houden en elkaar te blijven inspireren met hun acties en aanpak binnen het eigen SWV.

Kennis delen

In gesprek. Samen weet je meer.

Esther Stouten is al veertien jaar POH somatiek. Ook in 2019 heeft zij de ondersteuning van POH Kwaliteit Maria Rosmolen gevraagd. Eenmaal in gesprek bleken er meer praktische tips te delen. Esther werkt samen met collega POH somatiek Marrie Both in huisartsenpraktijk Lummen & Nijst in Voorschoten. Beiden werken drie dagen per week met de zorgprogramma’s astma/COPD, DM2, HVZ (inclusief atriumfibrilleren) en ouderenzorg.

Van en met elkaar

Esther: “In Voorschoten hebben wij een fijn contact met alle POH’s. Wij weten elkaar te vinden. Zo zitten we samen in een POH-Whatsappgroep waar we elkaar o.a. op de hoogte houden van nascholingen en bijeenkomsten. Naast de Rijncoepel bijeenkomsten, lunchen we ook nog drie keer per jaar samen. We bespreken dan bijvoorbeeld casuïstiek. De kracht van samenwerken ligt in het willen leren van en met elkaar.”

‘Wat gaat goed en wat kan beter?’

Een leven lang leren

“Maria brengt ook extra kennis. Ze komt in veel praktijken en die opgetelde ervaringen neemt ze mee. Vorige maand heb ik Maria gevraagd om langs te komen om samen met haar te kijken naar de cijfers. Wat gaat goed en wat kan beter? En ook om te laten zien hoe met VIPLive te verwijzen. In ons geval bleek Topicus niet te gebruiken, waardoor het aanvragen van consultaties via VIPLive niet mogelijk was. Maria gaat er dan achteraan om het probleem op te lossen. Ideaal.”

‘Zo blijven we altijd van elkaar leren.’

Maria’s bonusmateriaal

“En wat zo leuk is, het gesprek gaat dan vanzelf ook over andere dingen. Dingen waar Maria ook praktische handigheidjes op weet. Bijvoorbeeld voor het maken van selecties, een protocollenvoorkeur die is om te stellen, of hoe het beste zorgprogramma’s door te lopen. Doordat Maria het laat zien kun je kiezen wat voor jou het handigste is. En zo is er altijd iets van elkaar te leren. Prachtig toch?”