Gezonde zorg, Gezonde regio

Gezonde zorg, Gezonde regio We willen de gezondheidszorg in de toekomst betaalbaar en toegankelijk houden met behoud van kwaliteit. Daarom werken diverse samenwerkingspartners in de… Lees meer

Projecten Persoonsgerichte zorg

Zorg 3.0. Persoonsgerichte zorg. Voor Rijncoepel is zorg pas van hoge kwaliteit als deze de patiënt centraal stelt en actief betrekt bij het zorgproces. Zorg… Lees meer

E-health

E-health. Zelfmanagement tools. Het patiëntenportaal. In de praktijk. E-health speelt een belangrijke rol bij het implementeren van persoonsgerichte zorg. Het is belangrijk dat patiënten toegang… Lees meer

Laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid In 2019 zijn er vanuit Rijncoepel verschillende activiteiten uitgezet rondom het thema laaggeletterdheid. Zo is de ‘Medgemak’ app getest op laaggeletterdheid. Op basis van… Lees meer

Meekijkconsulten

Meekijkconsulten.  Binnen de twee samenwerkingsverbanden van Voorschoten zijn zeven huisartsenpraktijken in 2018 gestart met meekijkconsulten voor patiënten met niet-acute hart- of orthopedieklachten. Tijdens de tussenevaluatie… Lees meer

Diabetypering

Diabetypering In het project ‘Diabetypering en leefstijl als medicijn’ werken huisartsen, POH’s, diëtist en apotheker van GC Stevenshof samen om aan de hand van een… Lees meer

Diagnostick

My Diagnostick Bij één van de huisartsenpraktijken van samenwerkingsverband Noordwijk-Binnen is er in 2019 een project gestart waarin wordt onderzocht of m.b.v. de tool ‘my… Lees meer