Financiën

Balans 2019

ACTIVA 2019 in € 2018 in € PASSIVA 2019 in € 2018 in €
Vaste activa 14.624 19.792 Eigen vermogen 718.539 643.967
Vlottende Activa 1.740.616 1.142.488 Vreemd vermogen 1.036.701 518.313
Totaal activa 1.755.240 1.162.280 Totaal passiva 1.755.240 1.162.280

 

Resultaten over boekjaar exploitatie 2019 in € begroting 2019 in €
Baten 2.251.550 2.169.828
Lasten 2.176.978 2.169.169
Resultaat 74.572 659

 

GES ontvangen in 2019  € 2.251.550
GES besteed aan zorg 72%
GES besteed aan Rijncoepel organisatie 25%
GES besteed anders 3%