Zorg en Welzijn. Contacten verdiepen.

In Voorschoten waren ook voor 2019 al structurele contacten met de gemeente. Vanuit de twee samenwerkingsverbanden Voorschoten en GEZond Voorschoten is zo het wijkcoördinatieteam ontstaan. In de zomer is er een POH GGZ jeugd aangesteld in de huisartsenpraktijk, gefinancierd door de gemeente.

De contacten tussen huisarts, apotheek en de thuiszorg zijn verdiept. Allereerst door elkaar beter te leren kennen. We gaan op weg naar 1 wondprotocol. De apotheek heeft afspraken gemaakt in het project ‘Digitaal aftekenen’. In het kader van ‘ontregelde zorg’ hebben we voor de thuiszorg een vereenvoudigde versie van de landelijke procedure voor de Baxters gemaakt.

De huisartsen en POH’s in Voorschoten werken al met Welzijn op recept. Nu willen wij ook de fysiotherapie hierbij betrekken, omdat zij een belangrijke signalerende functie kunnen hebben. Dat geldt zeker voor de groep kwetsbare ouderen.

Zorg en welzijn

Korte periode. Veel bereikt.

Wijkcoördinator en locozo Katja van der Klaauw: “We kijken in Voorschoten terug op een actief jaar, waarin op het gebied van samenwerking veel is verbeterd. En daar zijn we trots op! Ik woon in Voorschoten en ken veel mensen en kom daardoor op veel plaatsen. Ik ben een netwerker. Dat zie ik ook als mijn belangrijkste taak voor de wijksamenwerking. Organisaties en contacten uit het zorg en sociale domein met elkaar verbinden.”

‘Ik ben een echte netwerker.’

“De huisartsen hadden al jaren een lijntje met de gemeente. Jacqueline Zinkweg op het gebied van de jeugdzorg en Rob Michielsens – als voorzitter van de HAGRO – op het gebied van de huisartsenzorg. Deze lijntjes kunnen we nu met het wijkcoördinatieteam verder uitdiepen.”