Waardevolle spiegelavonden

In 2019 zijn door het Kwaliteitsteam twee Spiegelavonden georganiseerd waarin de zorgprogramma’s en zorgmodules werden besproken. De inhoud bestond uit een gedeelte nascholing en het aan elkaar spiegelen en delen van praktische adviezen en tips. Rondom Kwetsbare ouderen kwamen bijvoorbeeld drie sprekers aan het woord. Een fysiotherapeut vertelde iets over valpreventie, een apotheker besprak het onderwerp polyfarmacie en de zorgspecialist besprak de cijfers en gaf hier duiding en advies over. Na de inhoudelijke presentaties gingen de samenwerkingsverbanden met elkaar om tafel om concrete actiepunten voor het komende jaar af te spreken. De spiegelavonden waren geaccrediteerd en goed bezocht.

Los van de Spiegelavond is er ook een opfriscursus gegeven over Therapieland. Aanvullend zijn regionale scholingen gegeven vanuit Knooppunt Ketenzorg over onder andere atriumfibrilleren, Juiste zorg op de juiste plek en chronische nierschade.