Samen in de wijk. Beginnen.

In de wijken van samenwerkingsverband ZorgSaam Leiden – de Mors en Zuid-west – staat de wijksamenwerking nog in de startschoenen. Locatiecoördinator Zorg en Wijkcoördinator Richard Weiler heeft daarom verschillende bijeenkomsten met de gemeente Leiden bijgewoond om de plannen in de wijk duidelijk te krijgen. Ook waren er gesprekken met huisartsen in de wijken die eventueel een eigen samenwerkingsverband willen starten. Daarnaast heeft hij gewerkt aan toekomstige informatiebijeenkomsten voor de wijk over COPD en valpreventie.

De plannen op korte termijn:

  • COPD bijeenkomst.
  • Valpreventie bijeenkomst.
  • Wijk bevragen wat er in de wijk speelt.
  • Wijksamenwerkingsverband opzet.
  • Duidelijkere samenwerking met hulpverleners en sociaal domein.