Diabetypering

In het project ‘Diabetypering en leefstijl als medicijn’ werken huisartsen, POH’s, diëtist en apotheker van GC Stevenshof samen om aan de hand van een juiste typering van de diabetes een gerichte (en daarmee hopelijk meer effectieve vorm van) leefstijlbegeleiding op te zetten. Er zijn in het voorjaar van 2019 twee groepen gestart. De tussenresultaten zijn veelbelovend. Door de nieuwe en meer persoonsgerichte aanpak komen mensen in remissie, hoeven minder medicatie te gebruiken of kunnen hier helemaal mee stoppen. Tijdens de eindevaluatie in 2020 zal duidelijk worden of deze aanpak (nieuwe manier van diagnose stellen en behandeladvies op maat) haalbaar en op te schalen is.