Rijncoepel Café. Inspirerend.

De jaarlijkse beleidsdag stond in het teken van het meerjarenbeleidsplan 2020-2022. De samenwerking in de wijk is hierin één van de speerpunten. De wijkcoördinatoren gaven een presentatie over hun bevindingen en plannen. Lees er meer over onze wijken

Lessen uit Limburg

Michele van den Bragt (op foto) van Mijnzorg heeft een overzicht gegeven van de activiteiten in haar regio. De regio van Mijnzorg is meer vergrijst dan het gemiddelde in Nederland. Er zijn dus waardevolle lessen te leren van hun aanpak. Mijnzorg werkt aan een anderhalvelijnscentrum en de inrichting van pluspraktijken.

In het Rijncoepel Café discussieerden de aanwezigen over drie thema’s.

  • Taakafbakening huisartsenpraktijk.
  • Activeren van de patiënt.
  • Intensiveren samenwerking met sociale domein.