My Diagnostick

Bij één van de huisartsenpraktijken van samenwerkingsverband Noordwijk-Binnen is er in 2019 een project gestart waarin wordt onderzocht of m.b.v. de tool ‘my diagnostick’ atriumfibrilleren vroegtijdig kan worden opgespoord. Er wordt gekeken naar de meerwaarde en hoe dit diagnostisch hulpmiddel het beste kan worden ingezet om atriumfibrilleren op te sporen.

Tijdens de griepvaccinatie in november is deze tool ingezet bij alle 65-plussers die voor de vaccinatie kwamen. Er is een screeningsprotocol gemaakt voor de POH. De eindevaluatie vindt plaats in 2020. Dan zal helder worden of en hoe ‘my diagnostick’ kan bijdragen aan vroegtijdige signalering van AF binnen de huisartsenpraktijk, en indirect dus ook aan het voorkomen van TIA’S en CVA’S.