Voor elkaar. Door elkaar.

Rijncoepel faciliteert haar samenwerkingsverbanden en de aangesloten zorgverleners bij de levering van optimale multidisciplinaire ketenzorg. Zorg die voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen en de afspraken die zijn gemaakt met zorgverzekeraars.

Samen sterk voor betere zorg

Binnen onze samenwerkingsverbanden leveren we multidisciplinaire ketenzorg aan mensen met een chronische aandoening. Zo vertegenwoordigen we de expertise van de huisarts, de praktijkondersteuner (POH), de fysiotherapeut, de apotheker, de diëtist en vaak ook de psycholoog. De zorg wordt gegeven vanuit de lokale praktijken in samenwerking met andere lokale zorgverleners (zoals thuiszorg). Dat gebeurt in afstemming met de tweedelijns en langdurige zorg. We stemmen de zorg ook af met vertegenwoordigers van het sociaal domein en de welzijnssector (zoals gemeenten).

Binnen Rijncoepel staat structurele samenwerking voorop. Samen garanderen we de goede kwaliteit van zorg, monitoren we de verleende zorg en realiseren we zorgvernieuwing. Hierbij worden we ondersteund door het bureau van Rijncoepel. Logisch. Want zo kunnen we echt focussen op de levering van goede zorg. Mede dankzij de financiële ondersteuning vanuit de zorgverzekeraars. Onze belangrijkste vertrekpunten? Onze krachten bundelen en leren van elkaar. Met als gezamenlijk uitgangspunt het betaalbaar en toegankelijk houden van de gezondheidszorg. Natuurlijk inclusief het behoud van kwaliteit.

Rijncoepel. Voor de beste kwaliteit van zorgen. Voor vandaag en voor morgen!

Onze missie. Onze visie.