Even terugkijken (voorwoord)

Even terug. En vooruitkijken. Multidisciplinair samenwerken is (bijna) vanzelfsprekend. Aldus de ervaring van de zorgverleners en de mensen van het bureau van Rijncoepel. Maar …… Lees meer

En vooruit kijken (naar 2022)

Over vooruitkijken naar 2020-2022 We consolideren. En anticiperen. De komende jaren (periode 2020-2022) worden bepaald door een aantal ontwikkelingen. • Ontwikkelingen eerstelijnszorg. • Ontwikkelingen regionaal.… Lees meer

Missie en visie

De beste zorg bieden we samen Rijncoepel faciliteert en ondersteunt de aangesloten samenwerkingsverbanden in de regio Rijnland die samen werken aan optimale zorg voor mensen… Lees meer

Samenwerkingsverbanden

Voor elkaar. Door elkaar. Rijncoepel faciliteert haar samenwerkingsverbanden en de aangesloten zorgverleners bij de levering van optimale multidisciplinaire ketenzorg. Zorg die voldoet aan de wettelijke… Lees meer

Raad van Toezicht

Rijncoepel. Raad van Toezicht.  Van de Raad van Toezicht Regionaal betrokken Als Raad van Toezicht hebben we in 2019 natuurlijk de ontwikkelingen van de organisatie… Lees meer

Over toegevoegde waarde

Onze werkwijze. Het verschil. Door de organisatie van Rijncoepel worden de behoeften van de samenwerkingsverbanden optimaal vervuld. Binnen onze organisatie kunnen ze zelf kiezen voor… Lees meer

Over goed organiseren

Onze afstemming. En overleg. Om de multidisciplinaire samenwerking te organiseren heeft Rijncoepel een vaste overlegstructuur. Er vindt op diverse manieren afstemming en overleg plaats. De organisatie… Lees meer

Goede ervaringen

Goede ervaringen Goed gesprek. En goed bestuur. In 2019 heeft Rijncoepel met een kleine afvaardiging van fysiotherapeuten met Zorg en Zekerheid gesproken over o.a. de… Lees meer

Financiën

Financiën Balans 2019 ACTIVA 2019 in € 2018 in € PASSIVA 2019 in € 2018 in € Vaste activa 14.624 19.792 Eigen vermogen 718.539 643.967… Lees meer