Zorg 3.0. Persoonsgerichte zorg.

Voor Rijncoepel is zorg pas van hoge kwaliteit als deze de patiënt centraal stelt en actief betrekt bij het zorgproces. Zorg 3.0 is persoonsgerichte zorg. Oftewel: zorg op maat, afgestemd op de persoonlijke situatie en behoeften van patiënten. Dit vraagt om een actievere rol, met meer eigen verantwoordelijkheid van de patiënt zelf en een meer coachende rol van de zorgverlener.

Stap voor stap
In 2019 zijn er met behulp van een subsidie van de coöperatie Zelfzorg Ondersteund binnen Rijncoepel grote stappen gezet in de richting van meer ondersteunende zelfzorg. Er zijn praktische stappenplannen gemaakt hoe je aan de slag kunt gaan met Patiëntenparticipatie en Motivational Interviewing. Op het gebied van e-health, een manier om zelfzorg te ondersteunen, zijn waardevolle geleerde lessen en tips geformuleerd.

Patiëntenparticipatie

Binnen Samenwerkingsverband Voorschoten heeft een multidisciplinaire projectgroep een aantal vormen van patiëntenparticipatie uitgetest. In 2018 en 2019 zijn er drie vormen uitgetest: een spiegelgesprek (geleid door een externe gespreksleider), een spiegelgesprek met nieuwe patiënten geleid door twee zorgprofessionals (huisarts en fysiotherapeut) en wandelgesprekken. De geleerde lessen (o.a. er bestaat geen ‘beste methode’ en het blijft een groeiproces voor zowel zorgprofessional als patiënten) zijn samengevat in een stappenplan.

Leden van de projectgroep van Voorschoten waren erg enthousiast en gaan in 2020 verder met het onderwerp. SWV GEZond Voorschoten sluit aan waardoor de uitrol automatisch verder gaat. Uiteraard geeft dit ook een positieve impuls aan de samenwerking en mooi signaal naar de inwoners van Voorschoten.

Op de foto v.l.n.r. :  Petra Gielink (fysiotherapeut), Mirjam Geldof (apotheker), Jacqueline de Munck (POH somatiek), Hester Lion (huisarts),  consultant Vilans naam,  projectleider Sang Yee Schalij (fysiotherapeut), coach Zorgbelang naam en Alice Lagendijk (diëtist).

 

Motivational Interviewing

Binnen Samenwerkingsverband Wantveld is een methode ontwikkeld om Motivational Interviewing warm te houden en verder in te bedden in het dagelijks werk van alle medewerkers. Met behulp van interactieve thema-lunches over o.a. Communicatie stijlen, Omgaan met lastige situaties, Opfrissen MI: tools en technieken en over MI en Positieve Gezondheid, kun je als samenwerkingsverband kennis opfrissen en ervaringen delen.

Met behulp van multidisciplinaire intervisies kun je op casusniveau van elkaar leren. De ervaring is dat het stappenplan niet alleen heel goed helpt bij het verder inbedden van MI in het samenwerkingsverband en bij het verbeteren van de communicatie tijdens consulten, maar ook een positieve uitwerking heeft op de intercollegiale samenwerking.

Verdere voortgang

De projectfase is nu voorbij. De stappenplannen die zijn gemaakt zijn beschikbaar voor alle samenwerkingsverbanden van Rijncoepel en andere geïnteresseerde partijen. In 2020 zal de verdere uitrol plaatsvinden en worden ervaringen met elkaar gedeeld (o.a. tijdens het nieuw geïntroduceerde Rijncoepel café). In De Eerstelijns van september is een mooi artikel over dit project verschenen:

Zelfmanagement tool eVita

In 2018 heeft Rijncoepel met succes een projectsubsidie verworven bij ZelfZorg Ondersteund (ZZO) in het kader van persoonsgerichte zorg met de zelfmanagement tool eVita. Toen in 2019 de helft van de samenwerkingsverbanden stopte met het KIS van Vital Health en dus ook met eVita, was Rijncoepel ook meteen de kopgroep POH-S kwijt die tot dan toe met vallen en opstaan had geëxperimenteerd met eVita.

Een briljante mislukking

Besloten is met de projectsubsidie in ieder geval een evaluatie te doen over deze ‘briljante mislukking’ om hiervan te leren. Deze evaluatie wordt sindsdien dankbaar gebruikt door de ICT-Commissie. Ze gebruiken de evaluatie bij het maken van keuzes voor software programma’s en het beoordelen van de status van ontwikkeling van bijvoorbeeld nieuwe modules van VIPLive, alvorens die te implementeren op de werkvloer.