Goede ondersteuning en optimaliseren randvoorwaarden zorg

Slimme digitale tools. Efficiënte. ondersteuning.

Slimme digitale tools. Efficiënte ondersteuning.

VIPLive verzorgt ook de rapportages voor alle ketenzorgprogramma’s die draaien binnen Rijncoepel en de rapportages die de NHG accreditatie ondersteunen. Voor het monitoren van de zorg bij de chronische aandoeningen gebruiken POH en huisarts de protocollen in Medicom.

Veilig communiceren

In 2020 heeft het bestuur met de ICT-commissie de ICT visie van Rijncoepel vastgesteld, afgebeeld in onderstaand plaatje. Deze visie heeft sterk bijgedragen aan de ontwikkeling van de visie van de te vormen regio organisatie, via de ICT overlegtafel van Knooppunt Ketenzorg. Ook de keuze voor het communicatieplatform van VIPLive is een gelukkige. Bij het project Communicatie in de Wijk van Sleutelnet is dit pakket geselecteerd als meest kansrijk voor ondersteuning van wijkgerichte communicatie .VIPLive biedt een platform voor communicatie tussen alle partners binnen het samenwerkingsverband. Van WSV en thuiszorg tot sociaal domein, de patiënt en mantelzorger. De plaats van VIPLive in het ICT landschap wordt schematisch weergegeven zoals Rijncoepel dit voor de organisatie ziet:

 

Klikken om de afbeelding te vergroten.

MedicomSmart. Slim voor betere zorg.

MedicomSmart wordt binnen Rijncoepel gebruikt als hulpmiddel in het ondersteunen van de NHG richtlijnen in de huisartspraktijk. Het hulpmiddel draagt bij aan een betere kwaliteit van zorg. De signalen presenteren zich tijdens het consult of kunnen in de vorm van ‘casefinding’ per (onderdeel van een) richtlijn op een lijst getoond worden. Sinds de start in 2018 neemt het aantal signalen over leemtes in het volgen van de richtlijnen gestaag af. Een opmerkelijke bevinding tijdens de ‘intelligente’ lockdown: diverse POH gingen aan de slag met de casefinding om bestanden eens goed op te schonen en signalen af te handelen. Er kwam tijd beschikbaar door een fors minder aantal patiëntcontacten.

Consult Voorbereidende Vragenlijsten

PharmaPartners is in 2021 gestart met de ontwikkeling van Consult Voorbereidende Vragenlijsten (CVV). Deze tool kan helpen om de patiënt meer te betrekken bij zijn of haar aandoening door voorafgaand aan het consult al na te denken over vragen die bij contacten rond chronische aandoeningen steevast naar voren komen. De vragenlijsten zijn gekoppeld aan de ‘Slimme Protocollen’ module in Medicom, die in 2020 is geïmplementeerd. De POH wordt met deze modules ondersteund om meer tijd vrij te spelen voor het gesprek met de patiënt. Vanuit Rijncoepel is actief meegedacht met de ontwikkeling en het testen van CVV. In 2022 zal CVV aangeboden worden aan alle praktijken met een proefabonnement.