Centrale Cliëntenraad

Onze highlights in 2021 Mooie erkenning. Voor multidisciplinair team. In de zomer van 2021 zijn er leden voor een centrale Cliëntenraad geworven, via de zorgprofessionals,… Lees meer

GLI

Onze highlights in 2021 Gecombineerde Leefstijl interventie. Gezond leven is CooL. Met de opstartsubsidie voor de GLI van ZonMw zijn wij in 2021 gestart met… Lees meer

POH Kwaliteit

Onze highlights in 2021 Extra ondersteuning. Verbetert kwaliteit. Uitbreiding POH-Kwaliteit en praktijkbezoeken De POH-Kwaliteit vervult een belangrijke rol in de ondersteuning van de zorgprofessionals (m.n.… Lees meer

Spiegelavonden

Onze highlights in 2021 Spiegelavonden. Nieuwe opzet. In 2021 zijn door het Kwaliteitsteam twee online Spiegelavonden georganiseerd waarin de zorgprogramma’s en zorgmodules werden besproken. Er… Lees meer

Meekijkconsulten

Onze highlights in 2021 Versterk samenwerking. Voorkom verwijzingen. Erg leerzaam, het versterkt de samenwerking en voorkomt verwijzingen Binnen het wijksamenwerkingsverband VoorZorg zijn zeven huisartsenpraktijken in… Lees meer

Alliantie Positieve Gezondheid

Onze highlights in 2021 Alliantie Positieve Gezondheid. Meest positief gezonde regio. Rijncoepel heeft zich eind 2020 aangesloten bij de initiatiefgroep waaraan REOS, GGD Hollands-Midden, Marente,… Lees meer