Onze highlights in 2021

Alliantie Positieve Gezondheid. Meest positief gezonde regio.

Rijncoepel heeft zich eind 2020 aangesloten bij de initiatiefgroep waaraan REOS, GGD Hollands-Midden, Marente, Zorg & Zekerheid, Welzijn Teylingen en ROHWN deelnemen. Zij hebben gezamenlijk een Alliantie Positieve Gezondheid opgezet. De bestuurders van de betrokken partijen hebben afgesproken om de komende jaren met elkaar een zichtbare beweging in gang te zetten. Zo komt het concept Positieve Gezondheid bij iedereen steeds meer onder de aandacht.

In 2021 zijn er vanuit Rijncoepel verschillende activiteiten georganiseerd en hebben we deelgenomen aan:

• Drie Rijncoepel-brede webinars Positieve Gezondheid (met hulp vanuit Reos).
• Drie regionale leerateliers Positieve Gezondheid (in maart, juni en november).
• Een projectplan uitgewerkt om Positieve Gezondheid meer ‘handen en voeten’ te geven (start in 2022 in Noordwijk en Voorschoten).
• Als Rijncoepel hebben we een volgende stap gezet, van de kerngroep naar het Partner Platform (tijdens partner platformbijeenkomst in december 2021).

De ambitie die we met elkaar hebben luidt:

‘De meest Positief Gezonde regio worden waar in 2030 1) inwoners de regie over hun eigen leven en wijk op kunnen pakken 2) beroepskrachten, beleidsmakers, bestuurders en inwoners het gedachtegoed van Positieve Gezondheid in de praktijk brengen. Doordat we dezelfde taal spreken wordt het denken en doen versterkt.’

We gaan dit realiseren door samen te leren en te doen, elkaar te inspireren en best practices (zoals Stevenshof Vitaal) te delen, door dit lokaal en wijkgericht aan te pakken, met lef en durf (vanuit leefstijlgeneeskunde en innovatiekracht). Dit streven sluit naadloos aan op hoe we binnen Rijncoepel al jaren werken.