Onze highlights in 2021

Extra ondersteuning. Verbetert kwaliteit.

Uitbreiding POH-Kwaliteit en praktijkbezoeken

De POH-Kwaliteit vervult een belangrijke rol in de ondersteuning van de zorgprofessionals (m.n. voor de POH’s) bij het uitvoeren van de zorgprogramma’s en meekomen met alle (ICT) ontwikkelingen. In 2021 is het kwaliteitsteam uitgebreid met twee nieuwe POH’s-Kwaliteit. Een van hen heeft specifieke expertise op het gebied van ouderenzorg en de andere nieuwe POH-Kwaliteit heeft affiniteit met leefstijlgeneeskunde en ICT-zaken. In 2021 is daardoor extra aandacht besteed aan het zorgprogramma Kwetsbare Ouderen, en is er op locatie veel informatie gedeeld over ICT-zaken (zoals gebruik van Medicom Smart en kennisregels GZGR, gebruik van VIPLive en consult voorbereidende vragenlijsten. In 2021 hebben de POH’s-Kwaliteit samen 18 praktijkbezoeken gedaan, waarvan er 10 gingen over het zorgprogramma Kwetsbare Ouderen. De slimme protocollen en gebruik van Medicom Smart waren ook vaak onderwerp van gesprek.

POH’s-Kwaliteit doen meer ….

Naast de praktijkbezoeken hebben de POH’s-Kwaliteit (of een van hen) ook:
– Een bijdrage geleverd aan de POH-overleggen (die ging over ‘De effecten van Covid-19 & polyfarmacie’ resp. ‘Patiënten selecteren (met welke tools?), praktijkvoering en Specialist ouderenzorg’.
– Geholpen bij de voorbereiding van de Spiegelavond over DM, HVZ, COPD en astma in april.
– Meegedacht in het traject over inzet van Consult Voorbereidende Vragenlijsten (Lees hier het interview met Jamie Pater)
– Deelgenomen aan de Risico-inventarisatie gericht op het ZP Kwetsbare Ouderen, en werkt mee aan de opvolging en uitvoering van het plan van aanpak.
– Deelgenomen aan het Regionale kwaliteitsoverleg.
– Een bijdrage geleverd aan de pilot Klantreis dementie van de gemeente Leiden.
– Geholpen om het maatwerkrapport in VIPLive van KO aan te vullen met een extra indicator (om te zien of praktijken voor het levenseindegesprek ook de verrichting declareren).
– Een bijdrage geleverd aan de invulling van de GLI.
– Aangesloten bij de GzGr implementatiegroep.
– Meegedacht in een project waar VIPLive wordt ingezet voor de communicatie rondom Kwetsbare Ouderen (bij wsv Stevenshof).

Terugblikken. En vooruitkijken.