Onze highlights in 2021

Spiegelavonden. Nieuwe opzet.

In 2021 zijn door het Kwaliteitsteam twee online Spiegelavonden georganiseerd waarin de zorgprogramma’s en zorgmodules werden besproken. Er was een Spiegelavond gericht op de zorgprogramma’s DM, COPD, astma en HVZ en bedoeld voor de doelgroep huisarts, POH-s en apotheek. Een andere Spiegelavond was gericht op de zorgprogramma’s Kwetsbare Ouderen, klachten van het bewegingsapparaat en incontinentie en bedoeld voor de brede doelgroep huisarts, POH-s, fysiotherapeut, diëtist en apotheek.

Om tijdens de Spiegelavond zelf zo efficiënt mogelijk verbeteracties af te kunnen spreken, kreeg elk wijksamenwerkingsverband vooraf de vraag om te bekijken hoe ze ervoor staan en de avond voor te bereiden. De Spiegelavond is hét moment waarop de zorgprogramma’s geëvalueerd worden en er aandacht is voor de multidisciplinaire samenwerking.

In 2021 is er besloten dat er meer gehaald kon worden uit de Spiegelavonden als het WSV zich vooraf goed voorbereidt. De programmacoördinatoren krijgen daarom in 2021 vooraf de cijfers van hun WSV toegestuurd. Sinds 2021 is afgesproken dat elk WSV de eigen cijfers vooraf bespreekt en actiepunten met elkaar afstemt. De aandachtspunten en acties worden dan per WSV tijdens de Spiegelavond gepresenteerd en met elkaar gedeeld. Zo leert iedereen ook van elkaar en is er meer tijd voor inhoudelijke discussie en om vragen aan de zorgspecialist te stellen. Na de Spiegelavond benaderen de POH’s-Kwaliteit alle praktijken en gaan langs om verder hulp en ondersteuning te bieden. Als praktijken het juist al heel goed doen, wordt er ook een bezoek gepland, dan kunnen de POH’s-Kwaliteit juist leren van de praktijk.

Zorgprogramma’s en zorgmodules