Gezonde zorg, Gezonde regio

Onze innovaties Van problemen. Naar oplossingen. Rijncoepel participeert vanaf het begin in Gezonde Zorg, Gezonde Regio (zie www.gzgr.nl en zie jaarverslag 2019). In 2021 zijn… Lees meer

Patiëntenparticipatie

Onze innovaties Zorg 3.0. Persoonsgerichte zorg. Voor Rijncoepel is zorg pas van hoge kwaliteit als deze de patiënt centraal stelt en actief betrekt bij het… Lees meer

Laaggeletterdheid

Onze innovaties Begrijpelijke taal. Voor iedereen. Er worden al een aantal jaar vanuit Rijncoepel verschillende activiteiten uitgezet rondom het thema laaggeletterdheid. Zo is de app… Lees meer

Meekijkconsulten

Onze highlights in 2021 Versterk samenwerking. Voorkom verwijzingen. Erg leerzaam, het versterkt de samenwerking en voorkomt verwijzingen Binnen het wijksamenwerkingsverband VoorZorg zijn zeven huisartsenpraktijken in… Lees meer

Mijn diabeteszorg

Onze innovaties Proactief. Met techniek. In 2021 hebben in wijksamenwerkingsverband Wantveld zorgverleners de mogelijkheden onderzocht hoe chronische zorg proactief en met technische ondersteuning, op afstand… Lees meer

Diabetypering

Onze innovaties Evalueren. Vervolg uitdenken. Diabetypering en leefstijl Na het eerdere project ‘Diabetypering en leefstijl als medicijn’ dat in 2019 en 2020 liep is er… Lees meer