Onze innovaties

Evalueren. Vervolg uitdenken.

Diabetypering en leefstijl

Na het eerdere project ‘Diabetypering en leefstijl als medicijn’ dat in 2019 en 2020 liep is er nagedacht over een vervolg hierop.

Realisatie 2021

De inzichten zijn vertaald in een nieuwe werkwijze, een handleiding Diabetes subtypering (stroomschema/ protocol) waaraan Anne-Margreeth Krijger, apotheker en projectleider, heeft gewerkt. In 2021 is een tweetal Rijncoepel webinars gehouden over deze inzichten. De aanwezige zorgprofessionals waren erg enthousiast en willen hier graag mee aan de slag.