Onze innovaties

Begrijpelijke taal. Voor iedereen.

Er worden al een aantal jaar vanuit Rijncoepel verschillende activiteiten uitgezet rondom het thema laaggeletterdheid. Zo is de app MedGemak getest op laaggeletterdheid. Op basis van de gesprekken met ex-laaggeletterden zijn verschillende verbeteringen aangedragen voor zowel de website, de instructievideo en de app zelf. PharmaPartners (aanbieder van de app) heeft gehoor gegeven aan deze adviezen. De tekst op de website is gebruiksvriendelijk gemaakt en de adviezen in de video en functionaliteiten zijn geïmplementeerd. Er is een uitgebreide Toolkit ontwikkeld die in 2020 is verspreid en toegelicht tijdens de bewustwordingssessies die bij elk wijksamenwerkingsverband is gehouden.

Realisatie in 2021

Taalpact Bollenstreek
In 2021 is aangesloten bij het Taalpact Bollenstreek en heeft er in Noordwijk een FTO plaatsgevonden over dit onderwerp, in combinatie met therapietrouw. Ook is er een podcast gemaakt over duidelijke taal van de apotheker en is er een korte film gemaakt (zie onder).

Verdiepende cursus
De verdiepende cursus die in 2020 al heeft plaatsgevonden is op verzoek nogmaals aangeboden in 2021. Tijdens deze cursus was volop ruimte om te oefenen, eigen materiaal in te brengen en vragen te stellen aan een ex-laaggeletterde. De cursus werd wederom erg goed gewaardeerd.

Folders aangepast
Alle patiënten folders van de zorgprogramma’s van Knooppunt Ketenzorg zijn nu aangepast met hulp van de adviezen die eerder zijn gegeven. Ook is er een patiëntenfolder gemaakt die begrijpelijk is voor laaggeletterden over het GLI leefstijl-programma Cool.

Korte film
In opdracht van Holland Rijnland en de Bibliotheek is een korte film gemaakt en deze is gedeeld onder alle Rijncoepel-professionals. In deze film vertellen mensen wat laaggeletterdheid betekent in hun dagelijkse leven. De projectleider (apotheker uit Noordwijk-Binnen) en één van de huisartsen van het Wantveld vertellen in deze film over hun ervaringen. Naar aanleiding hiervan werden de zorgprofessionals gevraagd om hun eigen website eens te bekijken en te bedenken of de informatievoorziening kan worden aangepast. Als er hulp gewenst is kon deze worden ingeschakeld via Rijncoepel.

Bekijk de film ‘Gezonde taal’ via deze link