Onze regio

Van samen doen. Naar Rijn en Duin.

Rijncoepel heeft in 2021 actief deelgenomen aan diverse werkgroepen om inhoud te geven aan thema’s Kwaliteit, ICT en dataverwerking, Arbeidsmarkt, Overleg met derden, Financiën en innovatie, met het oog op een fusie van de zorggroepen ROHWN, Alphen op één Lijn, Zorggroep Katwijk en Rijncoepel tot één regio-organisatie.

Juiste Zorg op de Juiste Plek

Verder werkt Rijncoepel mee aan ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’ en Gezonde zorg, Gezonde regio. Tevens is Rijncoepel toegetreden tot de alliantie Positieve Gezondheid in de regio. Daarnaast onderhoudt Rijncoepel contacten met landelijke organisaties, bijvoorbeeld met InEen. Het doel van onze samenwerkingen is om de zorg verder te ontwikkelen, kennis op te halen en te delen, van elkaar te leren en om elkaar te inspireren en uit te dagen.

Positieve Gezondheid

Rijncoepel is, zoals bovengenoemd, toegetreden tot de alliantie Positieve Gezondheid. In 2021 hebben we ingezet op het uitdragen van het gedachtengoed van Positieve Gezondheid via ambassadeurs binnen de WSV-en binnen Rijncoepel. Binnen elk WSV is dit nu een vast thema. Komende jaren wordt de vertaalslag zichtbaar in concrete projecten in de wijken – zie paragraaf 6.5 Positieve Gezondheid.

Samenwerking in de regio

Na het mislukken van NZLO in 2020, is onder leiding van Knooppunt Ketenzorg de samenwerking tussen zorggroepen Alphen op één Lijn, Katwijk, ROHWN en Rijncoepel opnieuw onderzocht, maar nu vanuit de inhoud. Er zijn inhoudelijke beleidsnotities verschenen op gebied van ICT, Kwaliteit, Arbeidsmarkt, Transmurale afspraken, Deskundigheidsbevordering en Innovatie. Dit heeft in zomer 2021 tot een beslisdocument geleid waarin de vier zorggroepen de basis hebben gelegd voor de oprichting van een regio-organisatie per 1 januari 2023 in de vorm van een coöperatie onder de naam Rijn en Duin. Rijncoepel (inclusief haar achterban) staat volledig achter de plannen van deze fusie.