Terugblikken en vooruitkijken

Onze werkwijze Nieuwe uitdagingen. Slimmer organiseren.  Terugblik op 2021 Ondanks dat we nog midden in de Corona pandemie zaten, lag de focus van de zorgverleners… Lees meer

Missie en visie

Onze werkwijze Onze Missie. Onze visie. De beste zorg bieden we samen Rijncoepel faciliteert en ondersteunt de aangesloten samenwerkingsverbanden in de regio Rijnland die samen… Lees meer

Wijksamenwerkingsverbanden

Onze werkwijze Voor elkaar. Door elkaar. Betere zorg door samenwerking Rijncoepel faciliteert haar wijksamenwerkingsverbanden (WSV’en) en de aangesloten zorgverleners bij de levering van optimale multidisciplinaire… Lees meer

Raad van Toezicht

Onze werkwijze Rijncoepel. Raad van Toezicht.  Van de Raad van Toezicht Samenwerken op de inhoud In mijn voorwoord van 2020 was ‘samenwerken op de inhoud’… Lees meer

Over toegevoegde waarde

Onze werkwijze Over toegevoegde waarde. Goede zorg. Voor vandaag en morgen. Het leveren van multidisciplinaire ketenzorg aan mensen met een chronische aandoening: dat is de… Lees meer

Over goed organiseren

Onze werkwijze Ondersteunen. En goed organiseren. Om de multidisciplinaire samenwerking te organiseren, werkt Rijncoepel met een vaste overlegstructuur. Er vindt op diverse manieren afstemming en… Lees meer

Financiën

Onze werkwijze Financiën Balans 2021 ACTIVA 2021 in € 2020 in € PASSIVA 2021 in € 2020 in € Vaste activa 27.209 11.025 Eigen vermogen… Lees meer