Onze werkwijze

Financiën

Balans 2021

ACTIVA 2021 in € 2020 in € PASSIVA 2021 in € 2020 in €
Vaste activa 27.209 11.025 Eigen vermogen 198.158 203.884
Vlottende Activa 2.011.618 2.048.746 Vreemd vermogen 1.840.669 1.855.887
Totaal activa 2.038.827 2.059.771 Totaal passiva 2.038.827 2.059.771

 

Resultaten over boekjaar werkelijk 2021 in € begroting 2021 in €
Baten 2.014.027 1.981.581
Lasten 1.723.732 1.981.581
Resultaat 290.295 0

 

O&I besteed in 2021  € 1.723.732
O&I besteed aan zorg 71,6%
O&I besteed aan Rijncoepel organisatie 28,1%
O&I besteed anders 0,3%

 

Bestedingen O&I in 2021

* Klik op afbeelding om te vergroten.