Onze werkwijze

Voor elkaar. Door elkaar.

Betere zorg door samenwerking

Rijncoepel faciliteert haar wijksamenwerkingsverbanden (WSV’en) en de aangesloten zorgverleners bij de levering van optimale multidisciplinaire ketenzorg. Zorg die voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen en de afspraken op het gebied van Organisatie & Infrastructuur (O&I) die zijn gemaakt met zorgverzekeraars.

Wijksamenwerkingsverbanden aangesloten bij Rijncoepel: