Onze wijken – wijksamenwerking Leiden Zuidwest

Samen in de wijk. Samen verbeteren.

Ambities 2021

De gestelde doelen voor ZorgSaam Leiden in 2021 stonden in het teken van:

  • Het verder verdiepen van de zorgprogramma’s.
  • Het beter in zicht krijgen van het functioneren van WSV ZorgSaam Leiden door het starten met een werkgroep Patiëntenparticipatie.
  • Het verder uitbreiden van contacten tussen de eerstelijn en het sociale domein en met de huisartsen in de Mors en het nieuwe WSV in Leiden Zuid-West.

Wat is er bereikt in 2021?

2021 was voor ZorgSaam Leiden een jaar met interne veranderingen o.a. door het vertrek van onze ketencoördinator halverwege 2021. Daardoor hebben wij een aantal maanden zonder gefunctioneerd wat ten koste is gegaan van de structuur, organisatie en de planning. Eind 2021 is onze nieuwe ketencoördinator aangesteld en zij is voornamelijk bezig geweest met de organisatie en planning van de bijeenkomsten met als doel deze weer soepel te laten verlopen. Deze werkzaamheden zijn een basisvoorwaarde om de multidisciplinaire samenwerking tijdens de themalunch-overleggen goed tot zijn recht te laten komen.

Verder is er een nieuwe diëtiste gestart. Zij heeft in de eerste maanden van 2021 de praktijk  overgenomen. Deelname en bijdragen aan de werk- en lunchbijeenkomsten zijn redelijk vlekkeloos verlopen. Er was helaas nog hinder van corona binnen de individuele praktijken wat ook z’n uitwerking had op samenwerking en de overleggen. Digitaal overleg is dat niet altijd goed verlopen wegens verschillende technische mankementen.

Vooral via de themalunch-overleggen is er binnen ons WSV een aantal dingen bereikt in 2021:

  • Het opstarten van een groep Patiëntenparticipatie groep die een framewerk heeft gemaakt.
  • Uitvoering en inhoud van de programma’s bespreken op de themalunch-overleggen hetgeen de samenwerking verbetert, zorgt voor duidelijkere afspraken en een beter inzicht geeft in elkaars
  • Verbeteren van de implementatie van GzGr.
  • Signaleren van potentiële verbetering van informatievoorziening en doorverwijzing in het zorgprogramma Incontinentie. Door samenwerking is er ook een folder tot stand gekomen.

Ambities 2022

  • Intensiveren wijksamenwerking met ROHWN
  • Aandacht voor contacten met niet bij Rijncoepel aangesloten zorgverleners, GGZ-problematiek en kwetsbare ouderenzorg
  • Gecombineerde Leefstijl interventie

Visie en ervaringen van  wijkcoördinator Richard Weiler